EC ve pH

0 yorum
EC, İngilizce Electrical Conductivity(elektriksel iletkenlik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. Birimi mS/cm dir. Kimyasal gübreler tuzlardan oluşmaktadır. Tuzlar suyun içerisinde iyonlarına ayrılıp, positif veya negatif yük kazanarak elektriği iletirler. Saf su elektriği iletmez. İçerisine tuz karıştırıldıkça elektrik iletkenliği artar. Elektriksel iletkenlik ölçümü yapılarak sulama suyuna karıştırılan gübrelerin yoğunluğu ayarlanabilir.

PH, İngilizce potential Hydrogen(Hidrojen potansiyeli) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Sulama suyunun pH değeri 7 ise nötr, 7 den küçük ise asit, 7 den büyük ise alkalidir.

Bu değerler bitki türüne, kök ortamına(toprak, torf, kayayünü vb) ve iklim değerlerine göre farklılıklar gösterir. İdeal değerlerde gübreleme yapılırsa bitki gelişimi en iyi düzeyde tutulur.

Örnek EC – pH değerleri :

BİTKİ
EC
pH

BİTKİ
EC
PH
Muz
1.8 – 2.2
5.5 – 6.5

Biber
1.8 – 2.2
6.0 – 6.5
Kavun
2.0 – 2.5
5.5 – 6.5

Havuç
1.6 – 2.0
6.3
Çilek
1.8 – 2.2
6.0

Hıyar
1.7 – 2.5
5.5
Fasulye
2.0 – 4.0
6.0

Patlıcan
2.5 – 3.5
6.0
Brokoli
2.8 – 3.5
6.0 – 6.8

Sarmısak
1.4 – 1.8
6.0
Kabak
2.5 – 3.0
6.5 – 7.0

Marul
0.8 – 1.2
6.0 – 7.0
Soğan
1.4 – 1.8
6.0 – 6.7

Ispanak
1.8 – 2.3
6.0 – 7.0
Patates
2.0 – 2.5
5.0 – 6.0

Mısır
1.6 – 2.4
6.0
Domates
2.0 – 5.0
6.0 – 6.5

Nane
2.0 – 2.4
5.5 – 6.0
Afrika Menekşesi
1.2 – 1.5
6.0 – 7.0

Anthurium
1.6 – 2.0
5.0 – 6.0
Begonya
1.4 – 1.8
6.5

Karanfil
2.0 – 3.5
6.0
Kasımpatı
1.8 – 2.5
6.0 – 6.2

Cymbidium
0.6 – 1.0
5.5
Fern
1.6 – 2.0
6.0

Freesia
1.0 – 2.0
6.5
Gerbera
2.0 – 2.5
5.0 – 6.5

Gül
1.5 – 2.5
5.5 – 6.0EC-pH kontrol cihazları :
Ec-pH kontrol cihazları sulama suyuna gübre ve asit karıştırarak istenilen ideal değerlerde gübreleme yapılmasını sağlar. Gübre karışımı arttırıldıkça EC artar, asit karışımı arttırıldıkça pH değeri düşer.

Besin çözeltisinin pH değeri arttıkça yada azaldıkça bir takım elementlerin de bitki tarafından alımı kolaylaşır.
Toprakların veya suyun pH'ı yükseldikçe iz elementlerin alımının azalır.
Sert suların yapısındaki Ca ve Mg gibi bileşiklerin bitki tarafından kulllanılır hale dönüşür.
Damla sulama sisteminin tıkanıklığını gidererek sistemin ömrünü uzatır.

Zararlı BAKTERİ VE YOSUN gelişimimi Engellemektedir.


TOPRAKLI ve TOPRAKSIZ TARIMDA PH AYARLAMA

Topraksız tarımda pH son derece önem taşımaktadır. Topraksız tarım için en önemli koşullardan birisi de, bitkinin yetişeceği ortamın pH değerinin yani asitlik derecesinin uygun değerler arasında olmasıdır. Her bitkinin en iyi yetişebileceği bir pH değeri mevcuttur ve en iyi verimi bu pH aralığında verir. 7 pH değeri nötrdür. 7 nin altındaki değerleri gösteren sıvı ortam asidik, 7 nin üzerindeki değerler ise baziktir. Bitkiler çoğunlukla 5,8- 6.5 arası hafif asit ortamda daha iyi gelişirler.
Topraksız tarım için söz konusu olan besin çözeltisinin pH değeri sıklıkla kontrol edilmeli ve yetiştirilen bitkiye göre pH değişimlerine müdahale edilmelidir.
Eğer besin eriyiği, yani besin çözeltilerinin pH değeri eğer yüksek ise pH ı düşürmek için ortama asitik sıvı, su yada besin çözeltisi eklenmeli, eğer düşük pH ta ise, ph ı yükseltmek için ortama bazik karakterli sıvı takviyesi yapılarak besin çözeltisi bitkinin istediği pH değerine getirilmelidir.

Örneğin; Eğer ph ı düşürmek istiyorsanız ortama limon (sitrik asit içerir) takviyesi yapabilirsiniz. Bunun yerine limon tuzu takviyesi de yapılabilir.
Eğer pH ı arttırmak istiyorsak çözelti içerisinde CaCO3 yani kireç çözerek pH ı arttırabiliriz.
Topraksız tarımda besin maddeleri belli bir pH derecesi içerisindeki besin çözeltisinden temin edilir. Bu çözeltinin pH derecesine göre bitkinin belli başlı bazı elementleri emme yetisi de artar yada azalır. İşte tam bu noktada pH ın derecesi çok önemlidir.

Uygun pH derecesi bitkiden bitkiye farklılık gösterir. Fakat bir çok bitki hafif asitik ortam olan ph 5,9 ile 6,6 dereceleri arasında en iyi yetişme ortamına kavuşurken, pH 5 ile 7,5 arasında ise canlı kalabilir.
Ph 7,3-8,0 arasında çözeltinin içerisindeki demirin neredeyse yarısı çökelir, dolayısıyla bitkiler demiri kullanamaz. Bitkilerin bu çözeltideki besinleri tam olarak kullanabilmesi için çözeltideki bu makro ve mikro elementlerin sıvı içerisinde homojen olarak çözünmesi gerekmektedir. Eğer çözünmez ise bu durumda elementler ve besin maddeleri bitkiye geçemeyeceği için bitki yaşamını sürdüremez.

Topraksız tarımda besin çözeltisinin pH derecesinin ne kadar önemli olduğunu, bitkiler için hayati derecede önem taşıdığını daha önceki yazılarımızda sizlere aktarmıştık. Bu yazıda ise size pH ayarlama teknikleri hakkında bilgi aktaracağız.
Hobi olarak topraksız tarımla uğraşanların ph ayarlaması için başvuracağı birkaç yöntem mevcut.
En gözde olan yöntem ise Evsera pH Düzenleyici si, Limon suyu veya fosforik asit kullanmak. Genellikle ph derecesi bizim kontrolümüz dışında yükseldiği için bu yüksek pH derecesini düşürmek için Evsera pH Düzenleyici si kullanılabilir.

Nadir de olsa ph derecesi düşer ise bu seferde pH derecesini yükseltecek potasyum hidroksit e ihtiyaç vardır. Potasyum hidroksit bazik yapısı sayesinde çözeltinin ph derecesini yükseltir.

Bu her iki kimyasal bileşim de sınırlar içinde kullanıldığı taktirde güvenlidir. Fakat ne şartla olursa olsun gözlerler, deri ile temas ettirilmemeli, solunmamalı ve ayrıca içilmemelidir.

Piyasada hazır olarak satılan ph düşürücü yada arttırıcı maddeler genellikle seyreltilmiş bu asitik yada alkali çözeltilerden oluşmaktadır. Bunlar çözeltinin derecesini sınırlı bir şekilde düşürmekte yada yükseltmektedir. Fakat eğer saf olarak yukarıda saydığımız bileşikleri direkt olarak kullanırsanız o zaman önemli ph düşüş veya yükselişleri yaşayabilirsiniz.
Evsera pH Düzenleyici si dışında diğer bazı kimyasallar da ph ayarlama için kullanılabilir. Nitrik asit ve sülfürik asit pH ı düşürmek için kullanılabilir fakat bu 2 kimyasal da fosforik asitten çok daha kuvvetli ve insan sağlığı için tehlikelidir.

Ayrıca bitki bazlı olan sitrik asit de özellikle organik topraksız tarım için ph düşürücü olarak kullanılabilir. Örneğin Turunçgiller içerisinde bol miktarda sitrik asit bulunur. Eğer besin çözeltisine limon sıkarsanız ph ın düştüğüne şahit olacaksınız.
Besin çözeltisini hazırlarken öncelikle besin maddelerini suya eklemeliyiz, ardından ise pH ölçümünü gerçekleştirmeliyiz. Ölçtüğümüz pH derecesine göre ph düşürücü yada yükseltici kimyasalları çok az miktarda ekleyerek ph ı ayarlamalıyız. Besin çözeltisinin pH ı asitik olduğu için besin maddeleri suya eklenince suyun ph ı düşer.
Topraksız tarımda çözeltimizin Ph derecesi sürekli ve düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Burada bizim size tavsiyemiz mümkün olduğunca az kimyasal kullanıp, ph ınızı hergün ayarlamanızdır.

Ph, bir çözeltinin asitlik yada baziklik derecesini veren, Besin çözeltisi bünyesinde bulunan OH- iyonları ve H+ iyonlarının dengesine bağlı olarak çözelti pH'ı değişim göstermektedir. Çözeltide OH- iyonlarının fazla olması demek bu çözeltinin alkali olduğunu yani pH'sının yüksek olduğunu gösterir bir bilgidir. Aynı şekilde çözeltinin H+ iyonlarının fazla olması da bu toprağın asidik olduğunu yani pH'sının düşük olduğunu gösterir.

Topraksız tarım için en önemli koşullardan birisi de, bitkinin yetişeceği ortamın pH değerinin yani asitlik derecesinin uygun değerler arasında olmasıdır. Her bitkinin en iyi yetişebileceği bir pH değeri mevcuttur ve en iyi verimi bu pH aralığında verir. 7 pH değeri nötrdür. 7 nin altındaki değerleri gösteren sıvı ortam asidik, 7 nin üzerindeki değerler ise baziktir. Bitkiler çoğunlukla 5,8- 6.5 arası hafif asit ortamda daha iyi gelişirler.
Topraksız tarım için söz konusu olan besin çözeltisinin pH değeri sıklıkla kontrol edilmeli ve yetiştirilen bitkiye göre pH değişimlerine müdahale edilmelidir.
Eğer besin eriyiği, yani besin çözeltilerinin pH değeri eğer yüksek ise pH ı düşürmek için ortama asitik sıvı, su yada besin çözeltisi eklenmeli, eğer düşük pH ta ise, ph ı yükseltmek için ortama bazik karakterli sıvı takviyesi yapılarak besin çözeltisi bitkinin istediği pH değerine getirilmelidir.
Evde Ec ölçümü
Gerekli malzemeler 2 adet iletken çubuk prob yerine kullanılacak
Avometre(multimetre)
Evde Ph Ölçümü
Gerekli malzemeler
Turnusol kağıdı

Devamı...

Topraksız tarım Otomasyon Sistemi ve özellikleri (Hydroponics Automation System and features)

0 yorum


Bilgisayarlı , Otomatik Kontrollü, Sera otomasyon cihazları aranan özellikler :
1. Sera içi sıcaklık kontrol cihazı,otomatik ayarlamalı, PC data kayıt yapar.Ölçülen sıcaklık değerlerini Bilgisayara kayıt etme.
2. Sera içi nem kontrol cihazı,otomatik ayarlamalı, PC data kayıt yapar.Ölçülen sıcaklık değerlerini Bilgisayara kayıt etme.
3. Sera içi karbondioksit CO2 kontrol cihazı,otomatik ayarlamalı, PC data kayıt yapar.Ölçülen karbondioksit değerlerini Bilgisayara kayıt etme.
4. Sıvı toprak PH ölçer kontrol cihazı,otomatik ayarlamalı, PC data kayıt yapar.Ölçülen PH değerlerini Bilgisayara kayıt etme.
5. Sıvı toprak EC ölçer kontrol cihazı,otomatik ayarlamalı, PC data kayıt yapar.Ölçülen PH değerlerini Bilgisayara kayıt etme.
6. Su sıcaklık ölçer cihazı,otomatik ayarlamalı, PC data kayıt yapar.Ölçülen su sıcaklık değerlerini Bilgisayara kayıt yapma.
7. Güneş ışık ölçer cihaz,otomatik ayarlamalı.Güneşin olmadığı kapalı havalarda ışıklandırma sistemini otomatik olarak açma.Yüksek sıcaklıkların olduğu, çok güneşli havalarda gölgelendirme perdelerini otomatik olarak açar ve kapatır özelikte.
8. Su seviye kontrol cihazı,su depolarındaki su azalınca depolara otomatik olarak su motorları vasıtasıyla su basma.
9. Havaya negatif ion, ozon veren cihazlar.Sera havasında bulunan zararlıları yok etme.
10. Havalandırma kontrol cihazı sera havasını otomatik olarak havalandırarak seranın hava hareketlerini dengeleme.
11. Sulama ve gübreleme kontrol cihazı,domates bitkilerini istenilen zaman ve miktarda sulama yapma.PC programlı bağlantılı cihaz.
12. Elektrik tasarruf cihazı,serada kullanılacak elektriğin %25 yüzde yirmi beşini tasarruf edme.Yüzde yirmi beş daha az fatura ödersiniz.
13. Elektrik kesintisini haber veren cihaz.Elektrikler kesildiğinde size telefon ederek haber verir.
14. Telefonla kumanda cihazı.Bu cihaz ile istediğiniz herhangi bir elektrikli cihazı, uzaktan, mesafe sınırlaması olmadan açıp kapatabilirsiniz.
15. Zararlı ve haşere kovucu elektronik cihazları.Seraya zararlı hayvanların girmesini engeller.
16. PC uzaktan kontrol kameraları.Sera içi ve dışını kontrol edebilmenizi sağlar.Sizin başka bir yerden bitki gelişimlerini ve sera çalışmalarını gözlem yapmanızı sağlayacak.
17. Sera dışı sıcaklık kontrol cihazı,otomatik ayarlamalı, PC data kayıt yapar.Ölçülen sıcaklık değerlerini Bilgisayara kayıt eder.
18. Sera dışı nem kontrol cihazı,otomatik ayarlamalı, PC data kayıt yapar.Ölçülen sıcaklık değerlerini Bilgisayara kayıt etme.
19. Yangın alarm cihazları.Sulama odasında oluşabilecek yangın durumunda alarm ile haber verir.
20. Hırsızlık alarm cihazları.Seraya ve sulama odasına yetkisiz kişilerin girmesini engeller.
21. Bilgisayar 2 adet,ölçümleri kayıt etmeye,sera içi ve dışı kontrolünü sağlar.
22. Işıklı lazerli vantilatör üstü reklam cihazı.Bu ürün seramızın reklamını ve ürünü
satacağınız şirketlerin reklamını yapmamızı sağlayacak.Yetiştirdiğimiz ürünlerimizi
daha kolay ve çabuk satmamızı sağlar.
23. Şifreli kilit sistemi sera kapısına montaj yapılacak.Seraya yetkisiz kişilerin girmesi önlenecek.
24. Rüzgar hız ölçer rüzgarın hızını ölçüp rüzgar kıran sistemlerini otomatik olarak açar.
25. Yağmur algılama cihazı yağmurlu havalarda havalandırma sistemlerini otomatik olarak kontrol eder.
   Bu çalışmada; Seralarda kullanılan iklimlendirme ve sulama-gübreleme sistemleri şeklinde genel olarak incelenmiş, ülkemiz seralarının teknolojik düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde elde edilen bulgular verilmiştir. Seralarda kullanılan otomasyon sistemleri genellikle ya geri beslemeli (feed-backward) veya ileri beslemeli (feed-forward) kontrol yöntemlerini kapsayan Uzman Sistemlerini (expert systems) içermektedir. Yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları 30x19,2 m ölçülerinde 576 metrekare taban alanına sahip Ar-Ge serasında 3 yıllık yoğun bir çalışma neticesinde topraksız tarım tekniği kullanılarak birebir sera ortamında elde edilmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak ve Sera otomasyonu konusunda büyük ir açığı kapatacak mikro kontrol işlemcili iklim kontrol cihazı, Sera ortamında kullanılacak, yağmur-rüzgar, sıcaklık ve nem sensörü ile CO2, pH ve EC çevirici ve okuyucuları ile kontrol cihazlarını ve Sulama gübreleme cihazının imalatı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda söz konusu kontrol cihazları set edilen değerlerde otomatik olarak seranın kontrolünü gerçekleştirirken, bilgisayar üzerinden izlenirken yine bilgisayar üzerinden de kontrol olanağını sunmaktadır.

Gelişmiş elektronik kontrol cihazları, etkin sera yönetiminde şekil ’de gösterilen çevre birimlerinin stratejik olarak devreye alınmasını ve çıkarılmasını sağlayan önemli bileşenlerdir.
İyi bir bitki gelişimi tek başına iklimle sağlanamadığı gibi sadece gübreleme ile de sağlanamaz. Tarımda tüm değişkenler kontrol edilmek zorundadır. Ancak bitki besleme ve iklimlendirmenin beraber sağlandığı optimum koşullarda kaliteli bir yetiştiricilik söz konusu olmaktadır. Günümüzün seralarında geniş alanlarda üretimin endüstriyel seviyede uygulanması gerekmektedir.Ayrıntılar için pdf dosyasına bakabilirsiniz.
Sizin içi araştırdığım ev tipi iklimlendirme cihazı 


Ortam kontrol

hava sıcaklığı, nem ve ışık yoğunluğunu izleyin. Kontrol fan ve nemlendirici.Işık programı

Bitki evresine göre kapalı ışıkları açmak ve.

Besin kontrolü

Tescilli besin kontrolleri bitki zorlanma ve evresine göre 3 besin enjekte eder. Özel Kendi, önceden tanımlanmış tarifleri kullanmak veya bir tuşa bir tıklama ile topluluktan birini kullanabilirsiniz.

pH kontrolü

pH sorunlarını önlemek için, sistem, pH tamponu ile mükemmel düzeyde pH değerini korur.

uzaktan uygulaması

Monitör ve Cloudponics uygulaması ile dünyanın her yerinden sisteminizi kontrol edebilirsiniz.

Özerklik

gerektiğinde ayrı bir tatlı su deposunu kullanarak, besin su deposunu doldurun.tatlı su deposu daha büyük, uzun süre uzakta olabilir. 

Nasıl çalışır

Cloudponics GroPro tam sizin yetiştirme odası otomatikleştirmek veya çadır büyür. Sağlar 
Basitçe mevcut ışıklar, fan / ısıtıcı, nemlendirici / nem alma ve hidroponik su pompası takın ve GroPro optimum büyüme için iklim ve sulama programları ayarlamanıza olanak sağlar. Senin besin haznesinde pH ve EC sensörleri yerleştirerek ve besin bağlayan ve pH sizin besin rezervuar pompaları yaparak, GroPro elinde besin ve pH yönetimi sıkıcı görev bırakın. Siz yokken otomatik olarak kapalı üst ve tuz birikintisi varsa besin karışımı sulandırmak, bitkiler gelişmek ise tatile gidiyor kullanılacak Tatlı su için ikincil bir su haznesi kullanarak nihayet bir gerçektir.


Cloudponics GroPro sistemi ile birlikte geliyor: 
- 3 besin Besin dozajlama 
- pH aşağı tampon pH dozajlama 
- pH sensörü 
- AK sensörü 
- Su sıcaklık sensörü 
- Hava sıcaklığı sensörü 
- Nem sensörü 
- Işık yoğunluğu sensörü 
- Su seviye sensörü 
- Tak sulama pompası 
- nemlendirici Plug 
fan Plug - 
Tak için ışık büyümek - 

ne ihtiyaç vardır 
Hidroponik / aeroponideki (ek olarak satın alınabilir) sistemini büyümek - 
- çadır ya da oda büyütün 
fan - 
- Nemlendirici 
- ışık büyümek 
- 3 besin kadar 
- pH aşağı tampon


Nasıl uygulama çalışmaları

Seç bitki ya da zorlanma
Büyük bir kalabalık bitkinin veritabanı kaynaklı ve programları büyümek zorlanma size özel bitki gelişmek için ideal koşulları vermenizi sağlar. Ne fazla ne az.
Besinler
Sen uygulamasından dozlama besin kontrol edebilirsiniz. İnce ayar kadar 3 besin miktarı.
ortam
senin yetiştirme odasında iklimi kontrol edin. Vantilatör, nemlendirici ve hafif programı uygulamasından kontrol edilebilir.
pH dengeleme
Sistem sizin için pH ayar noktası ve izin verilen aralığı göstermesine olanak sağlar.

İnce ayar
Biz hiçbir 2 bitki özdeş olduğunu biliyorum, ve bazı suşlar olağanüstü sonuçlar elde etmek için bazı ince ayar gerekebilir. Kontrol lambası döngüleri, sıcaklık, nem, su, pH ve sahne başına besin tarifleri.
deneme
söz konusu bitki veya suşu için bilim adamı ve cihaz yeni besin tarifleri oynamak ister misiniz? Cloudponics ile bilinen bir yetiştirme programından başlayabilir ve bu üzerinde inşa veya sıfırdan başlamak. Sana kalmış.Kaynaklar:Derleyen By Eyyupk


Devamı...